dr solar

Др Петар Солар је студирао на Медицинском и Стоматолошком факултету у Београду. После обављеног обавезног лекарског стажа запослио се у војсци (ЈНА), где се поред обавезног дела посла ( у ординацији) бавио  научно – истраживачким  радом. Своје радове као аутор или као коаутор објавјављивао у различитим стручним часописима. Написао је и објавио више од педесет здравствено васпитних прилога намењених свим старосним узрастима, ту су укључене и популарне сликовнице здравствено васпитног карактера за најмлађе. Написао такође књигу Пут здравог живота ,где је сабрао део својих предавања чију су рецензију потписали професори Медицинског факултета и професори ВМА. Од пре двадесетак година интензивно се бави здравствено едукативним радом у Земљи и иностранству. Његово предстојеће предавање односи се на могућност “поправке“ наше исхране биолошки активним додацима, као и могућностима промене и поправке животног стила.

 

Alteri vivas oportet, si vis tibi vivere! ( Сенека)

„Треба да живиш за другог ако хоћеш да живиш за себе!“