Socijalna misao 86 korica - za promociju-page-001
Тема 86. броја- „Дете и телесна казна“
Први бој часописа „Социјална мисао“ изашао је 1994. године, пре више од двадесет година.Министарство за науку и технолошки развој је уврстило часопис у научне публикације од националног значаја и налази се у електронској форми и у бази података Народне библиотеке Србије. Рангиран је у категорији М52. Редакцију часописа чине угледни и компетентни стручњаци и научни радници, претежно из области друштвених наука.