filip jpg
Књига „Успомене“ представља увид у политичку, државничку и дипломатску улогу Филипа Христића у политици и развитку српске државе XIX века и састоји се из два дела.
Први део, уводну студију о политичком, државничком и дипломатском раду Филипа Христића (1819-1905) у Србији написала је Јелена Пауновић Штерменски на основу докторске дисертације „Филип Христић- дипломата и политичар коју је одбранила 2013. године на Филозофском факултету. Други део књиге је мемоарског каректера и чине га успомене у којима Филип Христић бележи све оно што је оставило печат на његов живот. Ту су забелешке о школовању и детињству, о мисији у Лондону 1863. године, о кнезу Милошу…

Учесници:
Слободан Христић-потомак Филипа Христића
Милета Продановић- сликар и књижевник
Сузана Рајић- историчар, Професор Филозофског Факултета