Religija_i_Tolerancija_23_Maj_2015-page-001

Говоре:
проф. др Зорица Кубурић, Колико и за кога је религија поново значајна?
проф. др Александар Прњат, О часопису „Религија и толеранција“.
др Јелена Вукоичић, Ислам као политички систем.
др Бориша Апрцовић, Полемике Александра Прњата.
Соња Смиљанић, Слика религије у очима српских медија.
др Светлана Марковић Штрбац, Храстовитост жира.