15432

„Орфелин“
школа класичних графичких техника-оригиналне ручне штампе

Визија
Живимо у веку глобализације, компјутерске графике и других нових технологија. Осим задовољства због технолошког напретка, морамо бити свесни и тога да плаћамо данак тековинама модерног доба. Потреба и аманет нашег доба је свакако и очување оригиналне ручне штампе.

Графика – и занат и уметност?
Графика је способност да се помоћу графичког алата обликују на некој подлози-матрици цртеж или слика.
Помоћу матрице и пресе врши се отискивање графичких листова. Графичар је цртач који у свом стваралачком процесу мисли и осећа у бакру, камену, дрвету…Питање графичког талента је дуга и интимна веза графичараса својим материјалом. Графички лист (отисак) настаје из осећаја и руку графичара, исто као оригинални, изворни цртеж из руку цртача.

Мисија
Изложба графика полазника школе „Орфелин“, у галерији Куће Ђуре Јакшића, отиснутих у класичним графичким техникама, повезује традицију, индивидуалност и таленат. Школа наставља своју мисију, формирајући током времена збирку уникатних отисака штампаних у малим серијама. На овај начин отварају се могућности размене и гостовања збирке оригиналне ручне штампе школе „Орфелин“.

Програм рада
У оквиру програма Куће Ђуре Јакшића први пут се организује школа оригиналне ручне штампе, у којој се изучавају класичне графичке технике. Школу воде факултетски образовани уметници, а студијски програм прилагођен је времену трајања школе и особеностима полазника. Школа „Орфелин“ почиње са радом у септембру и завршава се изложбом полазника у септембру следеће године. На изложби се додељују дипломе школе „Орфелин“. У рад школе полазници се могу укључити и у току школске године.
Настава се не одржава током јула, августа и јануара.
Програм обухвата изучавање следећих класичних графичких техника:
септембар: линорез
октобар: линорез у боји
новембар: линогравура
децембар: линогравура у боји
фебруар: сува игла
март: бакропис
април: акватинта
мај: мека превлака
јуни: резерваж

Школа траје 9 месеци, а часови се одржавају једном недељно,
суботом од 12 до 16 часова (16 сати месечно),у просторијама Куће Ђуре Јакшића.
Полазник може уписати наставу и само једне или више графичких техника, али му се у том случају не додељује диплома. Програм је прилагођен индивидуалним способностима и диплома се издаје ако полазник изучи најмање 7 графичких техника. Графике ће се штампати у тиражу од 6 отисака, тако да након завршетка школе полазници добијају најмање 27 отисака.
Школа обезбеђује материјал неопходан за квалитетну реализацију уникатне ручне графике (квалитетан алат и папир за ручну штампу, одговарајуће графичке боје за високу и дубоку штампу, бакарне и алуминијумске плоче, линолеум, грунд, табле за цртање, темпере, итд.). Полазници обезбеђују само добру вољу.

Биографија школе
У априлу 2008. године основана је школа класичних графичких техника “Орфелин”, која се прикључила програму Етнографског музеја и уметничко занатских радионица Манакове куће. Од септембра 2014. године школа “Орфелин” прелази у Кућу Ђуре Јакшића у Скадарлији, под покровитељством УК Пароброд.Током 8 година рада отиснули смо преко 1000 графичких листова а кроз школу је прошло око 50 полазника од којих неки долазе и неколико година. До сад смо отворили 9 колективних изложби на којима су представљени радови полазника школе “Орфелин”. Од тога две ретроспективне изложбе: једну поводом три године рада ,
и другу којом смо обележили седам година рада школе на којој смо представили 90 графика 45 полазника школе. Такође смо организовали и самосталну изложбу за двоје наших дугогодишњих успешних графичара.Школа је учествовала у Ноћи музеја 2010. године и два пута у програму Отворених атељеа и у програму “У контакту са стваралачким чином” у Галерији СКЦ Нови Београд.

После летњег распуста школа наставља са радом од
17. септембра У 12h!
Упис нових полазника је у току.

Школу „Орфелин“ воде:
-магистар графике, Љиљана Стојановић, професор графике на ВСПЛУ, Високој школи ликовних и примењених уметности
-Наташа Бркић, академски сликар

Информације:
060 0903887
http://www.kucadjurejaksica.rs/?s=orfelin
http=s://www.facebook.com/Орфелин-школа-класичних-графичких-техника-Кућа-Ђуре-Јакшића