macak_sa_kajmakcalana_v

Овом промоцијом Кућа Ђуре Јакшића придружује се прослави стоте годишњице славне битке у Првом светском рату. У поеми је на бајкових начин описан пут и одрастање, од преплашеног мачета у жбуну Мачковог камена, преко боравка у војничкој торби, до активног учешћа храброг Мачка у ослобађању Србије. Садржај поеме „Мачак са Кајмакчалана“ подесан је као основа за општији разговор на тему „Историјски догађаји у књижевности за децу“, што је значајно, како за писање намењено деци, тако и за свеколико бављење дечјим светом. Да ли тешки историјски догађаји, као и све друго што се додирује са страхом и невољом, треба да буде описивано у књигама за децу? Тема се, дакле, наслања на шири спектар тема о добру и злу у дечјој књижевности, затим о добрим и лошим странама бајки и сл.
У књижевном сусрету предвиђено је да говори више значајних познавалаца наведене тематике, али и деца чији би утисци о поеми могли бити драгоцени за ставове одраслих.