Издавач: Издавач: Neopres publishing, 2016.
Приређивач: Александар Пејчић

Пред читаоцима, љубитељима позоришне уметности и дела Бранислава Нушића, ПРВИ ПУТ БЕЗ ЦЕНЗУРЕ појављује се његова последња комедија у два чина Власт у критичком издању.
Нушић није стигао за живота да објави своју комедију, а један од разлога био је и спор са његовим издавачем Гецом Коном. У досадашњим издањима (изузев у два наврата само првог чина) редовно су штриховане сатиричке реплике које се односе на министра и власт уопште.
Књига је приређена по највишим текстолошким стандардима. Критичко издање, најшире узевши, представља увод у пишчеву радионицу, где се дају пређашње верзије, варијанте текста (мењање, брисање, дописивање), односно открива генеза дела. Читаоцима ће бити занимљиво да упореде претходне варијанте реплика са оним што је Нушић изабрао као коначно решење. У посебном одељку приложени су одломци неауторизованих верзија Власти да се читаоци увере које су реплике претходни приређивачи, након Нушићеве смрти, самовољно мењали, изостављали и тиме нарушавали последњу ауторску вољу.
Да би се документовало цензурисање Нушићевог рукописа, посебно су приложени факсимили тих страница (Додаци). У општим и посебним критичким напоменама дат је историјат настанка дела. Књигу прати и опсежна студија о Власти у контексту Нушићеве комедиографије.

Сабране песме Милана Ракића
Издавач: Neopres publishing, 2016.
Приређивач: Јован Пејчић
Пред читаоцима се ПРВИ ПУТ појављују све песме Милана Ракића, од прве до последње, сабране у једну књигу. Досадашња издања, укључујући и издање за Ракићева живота (1936, СКЗ), које се узима као канонско, представља ипак само изборе.
Издање је приредио, датовник Ракићева живота и његове поезије, литературу и објашњења додао Јован Пејчић. Реч је о научно популарном издању, које је драгоцено и због исцрпног датовника и целокупног библиографског прегледа литературе о Ракићевом животу и његовој поезији. Посебан одељак представљају Азбучник песма и Насловне стране и садржаји збирки које је Ракић за живота објавио, те на тај начин читалац може успоставити хронолошки поредак настанка свих песама.
Темељ издања Ракићевих Сабраних песама чине песме прештапане у облику и поретку какав им је сам песник при другој редакцији одредио. Избор приређивачев настављају песме нађене међу Ракићевим рукописима, после његове смрти, а на њих се настављају песме што их је Ракић искључио из властитог опуса. За крај је остављена прва песма, настала у песниковим гимназијским данима – „Он је био…”