Изложба говори о животу уметника наше свакодневнице и обухвата 27 радова различитих сликарских техника и реалистички третиране фигурацијске форме. Овом изложбом ауторка је желела да скрене пажњу на уметнике из Кнез Михаилове улице. Сви велики градови у Европи и свету имају своје уличне музичаре, глумце, сликаре… Они својим талентом доприносе посебној атмосфери града. Шетњом Кнез Михаиловом улицом доживљавате ту магију њиховог извођења јер они чине душу нашег града.
Аутор Рада Качаревић – Cool ову изложбу посвећује уметницима којима је инспирисана, са задовољством, што ће бити присутни на њеном отварању.
На отварању ће наступити као специјални гост виолиниста Данило Анђелковић.

Уметност je најузвишеније деловање човека. Било да је професионална оријентација или духовна надоградња, уметност оплемењује душу ствараоца и посматрача. Од ове истине полази и Рада Качаревић, сликарка која ужива у стваралачком чину, препушта се музама да је носе, и сходно томе њену рецентну продукцију чине слике, цртежи и акварели инспирисани уличним уметницима, оносно како то сам назив циклуса говори „Уметници из Кнез Михаилове улице“.
Живот уметника је увек актуелна тема, у складу са временом и дешавањима, а транспоновањем овог лајт мотива на слику, цртеж или неко друго изражајно поље, он постаје ликовно сведочанство тренутка у коме настаје. Насликани призори су део наше свакодневице у главној улици престонице. То су људи који се баве различитим видовима уметности, а њихо артистичко деловање исказује животну драматичност која сама по себи има велику амплитуду емотивних стања. Прилазећи близу непосредном извору својих сензација, Рада кроз своје дело преноси судбине ових људи, а унета доза поетичности ствара нову уметничку реалност. Рада Качаревић негује реалистички третиране фигурацијске форме. Изложени радови остају у оквирима постигнуте ликовне лингвистике али откривају и један донекле другачији сензибилитет, што је на најјдиректнији начин условљено својствима слике, цртежа и акварела. Разлике се могу пратити првенствено у ликовном третману сижеа, јер појавност мотива зависи од изражајних могућности извођачких медија. Сликарски опус ове ауторке карактерише чврст сценични језик који је изграђен на пиктуралној привлачности, јасно дефинисаним облицима и великом броју фигура које попут кулисе истичу поједница у првом плану. Заједно са тим иде и интезитет доживљаја који се испољава у боји и детаљима који доприносе сугестивности визије. Акварели а нарочито цртежи, су ослобођени прерогатива карактеристичих за слике, и самим тим форме су флуидне и извесној мери сведене. Фокус интересовања, независно од дисциплине, увек је на средишно позиционираној фигури која је у цртежима најчешће додатно акцентована линијом појачаног интезитета. Цртежи су изведени оловком и фломастером, и сведоче о афинитету уметнице ка линеарном казивању. То потврђују и наглашени планови, што се између осталог, постиже тонском градацијом линија. Шрафуре различитих интезитета и модалитета граде игру светлости и сенке, покрет, композицији дају ритмичност али надасве важан естетски чинилац ових цртежа је белина папира. Ово ликовно осмишљавање простора је у суштини редуковање визуелне радње на однос линије и беле површине, чиме је фабула дела ослобођена додатне лирике. Наведене особине цртежа у великој мери се могу пренети на аквареле који у себи спајају, условно речено, антиподне позиције цртежа и слике. Сензибилитет ка боји, цртачки нерв и транспарентно слагање боја су њихове примарне одреднице. Композиционим организовањем различито третираних површина настају динамичне визуелне целине а колористичко интонирање ствара флуидну атмосферу, атмосферу прожету сетом која имплицира различита духовна стања. Полазећи од реалне перцепције, Рада Качаревић у свом делу представља наизглед, али само наизглед, једноставне призоре у којима је људска егзинстенција, као општи и свеприсутни мотив у средишту интересовања. Снага импресије ове садржаје неизбрисиво урезује у свест посматрача што је свакако један од циљева коме уметност тежи а што је изложеним ансамблом постигнуто.

Оливера Вукотић