Слободан Зубановић је рођен је 16. марта 1947. у Београду. Студирао је на Филолошком факултету. Од 1984. године имао је статус самосталног уметника, а од 1991. године истакнутог уметника. Радио је на пословима уредника за поезију, секретара и оперативног уредника листа „Књижевне новине“ (1982–2001). Био је главни уредник часописа за поезију и теорију поезије „Поезија“ (1996–2002) и главни уредник „Књижевног магазина“ месечника Српског књижевног друштва (од 2001. до 2010. године), чији је један од оснивача 2000. године. Примљен је у Удружење књижевника Србије 1976. а од 2001. године члан је Српског књижевног друштва чији је један од оснивача. Члан је Српског ПЕН центра. Добитник је више награда и признања.

Братислав Р. Милановић је рођен 1950. године у Алексинцу. Студирао је југословенску и светску књижевност на Филолошком факултету у Београду. Један од оснивача часописа „Знак“, Филолошког факултета у Београду. Био је уредник за поезију у „Књижевним новинама“ и бројних емисија о култури, а превасходно о књижевности, на радију и телевизији. Био је председник одбора за међународну сарадњу Удружења књижевника Србије и Уметнички директор Београдског међународног сусрета писаца,Члан је Удружења кижевника Србије и српског ПЕН-а. Заступљен је у више антологија српске поезије објављених у свету (САД, Немачка, Италија, Француска, Шведска, Чешка, Словачка, Румунија, Пољска, Русија, Бугарска, Бразил). Добитник је престижне награде „Жичка хрисовуља“ за 2009. годину. Добитник је Националног признања за допринос српској култури 2010.