pozivnicaVAMPIROVIC.indd

ИВАН ПАВИЋ
рођен у Београду 1960. године. Дипломирао је и магистрирао на Факултету ликовних уметности у Београду, на одсеку сликарства. Специјализацију сликарства је стекао на Ecole National Superrieure des Beaux Arts у Паризу. Излагао на 37 самосталних и и на бројним групним изложбама у земљи и иностранству. Његове илустрације се налазе у више књига и часописа. Поред сликарства и конзервације бави се писањем хаикуа, хаибуна и кратких прича. Објављивао је у часописима Сакура, Ко, Хаику новине, Свитак и Омаја. Заступљен је у збирци Knots, антологији хаику песништва југоисточне Европе. Запослен је у Народном музеју у Београду.