Pozivnica ORFELIN

pozivnica druga strana

„Орфелин“
школа класичних графичких техника-
оригиналне ручне штампе

Визија

Живимо у веку глобализације,
компјутерске графике и других нових технологија.
Осим задовољства због технолошког напретка, морамо бити свесни и тога да
плаћамо данак тековинама модерног доба.
Потреба и аманет нашег доба је свакако
и очување оригиналне ручне штампе.

Графика – и занат и уметност?

Графика је способност да се помоћу графичког алата
обликују на некој подлози-матрици цртеж или слика.
Помоћу матрице и пресе врши се отискивање графичких листова.
Графичар је цртач који у свом стваралачком процесу мисли и
осећа у бакру, камену, дрвету…
Питање графичког талента је дуга и интимна веза графичара
са својим материјалом. Графички лист (отисак) настаје из осећаја и руку графичара,
исто као оригинални, изворни цртеж из руку цртача.

Мисија

Изложба графика полазника школе „Орфелин“,
у галерији Куће Ђуре Јакшића,
отиснутих у класичним графичким техникама, повезује традицију,
индивидуалност и таленат.
Школа наставља своју мисију, формирајући током
времена збирку уникатних отисака штампаних у малим серијама.
На овај начин отварају се могућности размене и гостовања збирке оригиналне ручне штампе школе „Орфелин“.

Програм рада

У оквиру програма Куће Ђуре Јакшића
први пут се организује школа оригиналне ручне штампе, у којој се изучавају
класичне графичке технике.
.Школу воде факултетски образовани уметници,
а студијски програм прилагођен је времену трајања школе и особеностима полазника.
Школа „Орфелин“ почиње са радом у септембру и завршава се изложбом полазника у
септембру следеће године. На изложби се додељују дипломе школе „Орфелин“.
У рад школе полазници се могу укључити и у току школске године.

Настава се не одржава током јула, августа и јануара.
Програм обухвата изучавање следећих класичних графичких техника:

септембар: линорез
октобар: линорез у боји
новембар: линогравура
децембар: линогравура у боји
фебруар: сува игла
март: бакропис
април: акватинта
мај: мека превлака
јуни: резерваж

Школа траје 9 месеци, а часови се одржавају једном недељно,
суботом од 12 до 16 часова (16 сати месечно),у просторијама Куће Ђуре Јакшића.
.
Полазник може уписати наставу и само једне или
више графичких техника, али му се у том случају не додељује диплома. Програм је прилагођен индивидуалним способностима и диплома се издаје ако полазник изучи најмање 7 графичких техника.

Графике ће се штампати у тиражу од 6 отисака,
тако да након завршетка школе полазници добијају најмање 27 отисака.
Школа обезбеђује материјал неопходан за квалитетну реализацију уникатне ручне
графике (квалитетан алат и папир за ручну штампу, одговарајуће графичке боје за
високу и дубоку штампу, бакарне и алуминијумске плоче, линолеум, грунд, табле за
цртање, темпере, итд.). Полазници обезбеђују само добру вољу.

Биографија школе

У априлу 2008. године основана је
школа класичних графичких техника “Орфелин”,
која се прикључила програму Етнографског музеја и
уметничко занатских радионица Манакове куће.
Од септембра 2014. године школа “Орфелин” прелази у Кућу Ђуре Јакшића у Скадарлији, под покровитељством УК Пароброд.

Током 8 година рада отиснули смо преко 1000 графичких листова
а кроз школу је прошло око 50 полазника од којих неки долазе и неколико година.
До сад смо отворили 9 колективних изложби на којима су
представљени радови полазника школе “Орфелин”.
Од тога две ретроспективне изложбе: једну поводом три године рада ,
и другу којом смо обележили седам година рада школе
на којој смо представили 90 графика 45 полазника школе.
Такође смо организовали и самосталну изложбу за двоје наших
дугогодишњих успешних графичара.
Школа је учествовала у Ноћи музеја 2010. i 2017.u Galeriji Singidunum и два пута у програму
Отворених атељеа и у програму
“У контакту са стваралачким чином” у Галерији СКЦ Нови Београд.

Школу „Орфелин“ воде:

магистар графике, Љиљана Стојановић, професор графике на ВСПЛУ,
Високој школи ликовних и примењених уметности

Наташа Бркић, академски сликар

Упис нових полазника је у току!

Информације:
060 0903887

http://www.kucadjurejaksica.rs/?s=orfelin

http=s://www.facebook.com/Орфелин-школа-класичних-графичких-техника-Кућа-Ђуре-Јакшића