КЊИЖЕВНО ВЕЧЕ     ЧИТАЊЕ ПОЕЗИЈЕ”

 Своју поезију из објављених књига  и рукописа читају професори Универзитета. Необичности поетика ових књижевних историчара, књижевних теоретичара, филозофа, песника је у настојању непрестаних истраживања домета поетске речи, у изградњи стихова који представљају савремене догађаје и људе, са реминисценцијама, искуствима прошлих времена и фрагментима из различитих култура; са лирским интерпретацијама сугестивног говора поезије.

Поезија ових песника одликује се слојевитошћу, без намере да припадају неком правцу, програму, некој групи.

Књижевно вече у овој форми се организује са идејом покретања читања поезије и приказивања погледа на свет лирским средствима.

Бошко Сувајџић— Сонети. Ватре (2013), Аnima viva (2016)

рукопис: Поља (2017)

 Драган Бошковић  — Отац (2013), The Clash (2016)

рукопис:  AVE MARIA!   (2017)

 Малиша Станојевић— Месец у сламеном шеширу  (1999), Ходање по ветру   (2015)

— рукопис: Леђа неба (2016-2017)

 Гост: Саша Јефтић — прва збирка песама Сонетна књига (2016)

рукопис: Варсамелон (2017)