Кућа Ђуре Јакшића, петак, 19. јануар у 19:00 часова:
“ Загонетни Андрић:недопричане приче“

Предавање уз визуелну документацију

Предавач: Мирјана Мариншек Николић