dorcolijada

16.10. у 18ч Свечано отварање изложбе „Флора и фауна Аустралије“ радови су са међугенерацијске ликовне колоније Дорћолијаде спорта, здравља и културе трећег доба 2017 и 2018 године
Руководилац Колоније Проф. Томислав Петровић, Акад. сликар

17.10. у 18ч књижевно вече
18.10. у 18ч књижевно вече
19.10. од 15 до 17ч Креативна радионица ‚‚СТРИКАЈ ДАЉЕ НАСТАВИ ТРАДИЦИЈУ‚‚