Представљање Антологије пољског афоризма „Пољски пут“ (Српска реч, Београд, 2019) и Антологије бугарског афоризма „Трн и ружа“ (Завод за уџбенике, Београд, 2019), преводиоца и приређивача Александра Чотрића (1966), књижевника из Београда у Кући Ђуре Јакшића у среду, 22. јануара 2020. године од 19 часова.

Назив програма: ТРН И РУЖА НА ПОЉСКОМ ПУТУ (Представљање антологија пољског и бугарског афоризма, приређивача Александра Чотрића)

Трајање представљања: 45 минута

Учесници: Витомир Теофиловић, књижевник и књижевни критичар и Александар Чотрић, преводилац и приређивач Антологија пољског и бугарског афоризма.