У априлу 2008. године основана је школа класичних графичких техника “Орфелин”, која се прикључила програму Етнографског музеја и уметничко занатских радионица Манакове куће. Оснивачи школе су академски сликар, Наташа Бркић и редован професор графике на ФПУ, Гордана Петровић.

Ушколи „Орфелин“  полазници изучавају класичне графичке технике: линорез, линогравуру, акватинту, бакропис, суву иглу, меку превлаку, резерваж, и отискују графике на  ручној преси,повезујући традицију, индивидуалност и таленат.

Негујемо оригиналну ручну штампу, са свим њеним особеностима – непромељивошћу, непролазношћу и директним контактом руку са подлогом, алатом, бојом, папиром и пресом.

Поштујемо све етичке стандарде графичарске професије, којима штитимо оригиналност, одвајамо је од фалсификата као и од индустријског умножавања.

Од септембра 2014. године школа “Орфелин” прелази у Кућу Ђуре Јакшића у Скадарлији, под покровитељством Општине Стари град.

Од септембра 2017.  године школа „Орфелин“ је у Галерији  ХАОС, Доситејева 3.

До сад смо отворили 10 колективних изложби на којима су представљени радови свих генерација полазника школе “Орфелин” , 5 у Манаковој кући и 6 у Кући Ђуре Јакшића.

Приредили смо и 3 ретроспективне изложбе:

 –  у Манаковој кући поводом 3 године од оснивања,

 –  у Кући Ђуре Јакшића прославили смо 7 година рада, и представили 90 графика 45 полазника школе

 –  и јубиларну, у Манаковој кући поводом 10 година постојања.

Током 10 година рада отиснули смо преко 1500 графичких листова а кроз школу је прошло око 80 полазника, од којих неки долазе и неколико година.

Школа је учествовала у Ноћи музеја:

– 2010. у Манаковој кући,

– 2017. у Галерији СИНГИДУНУМ а

– 2018. у Галерији ХАОС и

два пута у програму Отворених атељеа као и у програму

“У контакту са стваралачким чином” у Галерији СКЦ Нови Београд.

Професори графике:

Гордана Петровић од 2008 – 2011.

Владимир Лалић од 2011 – 2013.

Виктор Калуђеровић од 2013 – 2016.

Љиљана Стојановић од 2016 – 2017.

од 2017 – 2018. екипа предавача графичког одсека ФПУ у Београду:

Гордана Петровић – редован професор,

Габријела Булатовић – доцент

Ивана Флегар – уметнички сарадник, 2017 -2019.

и Наташа Бркић од 2008 – 2020.

Школу воде:

Професор графике, мр Милош Ђорђевић и Наташа Бркић, академски сликар