Шалтерего је представа настала из процеса рада у коме смо импровизовали ситуације са шалтера, телефонских служби за пружање услуга и других места на којима се бар једном нашао сваки човек у потрази за одговорима и решењима, која су, неретко, и од животне важности. Неке импровизације су потпуно измаштане, а у некима смо се ослањали на ситуације које су се догодиле учесницима представе.

Представом анализирамо однос појединац – систем узимајући у обзир обе стране, јер свака има своју причу. Систем је условљен крутим правилником, а људи који га заступају условљени су системом. Обичан човек условљен је околностима које су му наметнуте или их сам ствара у потрази за бољим животом. На месту сусрета система и малог човка, поставља се питање утицаја појединца на систем када се надје испред шалтера. Огледалским приказом свакодневних ситуација преиспитујмо шалтерску свакодневицу и сами себе трагајући за тачком међусобног разумевања. Да ли постоји моменат у простору и времену у коме ће систем чути малог човека, а мали човек бити поверљив према систему?

Идеја и коцепт: Драгиња Милеуснић.
Текстове уобличила: Иванка Џунић.
Аутори су сви учесници – глумци.
Играју : Ана Шиљковић
Барбара Скала Стојановић
Драгана Ђорђевић
Жељко Нађ
Ивана Пауновић
Ивана Михајловић
Иванка Џунић
Исидора Полић
Марија Дото
Милена Радосављевић
Милица Милановић
Мирјана Каламир
Светлана Милић
Снежана Ђорђић
Татјана Поповић