ПРОГРАМ:

 1. Филип Крстић, IV разред ОМШ
  Хајдн – Соната Еф-дур први став
  Мошелес – Етида де-мол
  Беркович – Токата а-мол
 2. Нађа Алексић, I разред СМШ
  Бах – Трогласна инвенција А-дур
  Менделсон – Етида еф-мол
  Вебер – Бриљантни рондо Ес-дур
 3. Јасна Вучетић, II разред СМШ
  Бах – Прелудијум и фуга де-мол, прва
  свеска ДТК
  Бетовен – Соната оп. 2 бр. 2, А-дур први
  став
 4. Василије Пуцар, к. г. I година ФМУ
  (класа проф. Александар
  Шандоров)
  Бах – Прелудијум и фуга ге-мол, друга
  свеска ДТК
  Моцарт – Соната Де-дур „Ловачка“, први
  став
 5. Калина Деспот, III разред СМШ
  Пјерне – Концертна етида це-мол
  Рахмањинов – Елегија и Прелид це-мол