У уторак, 9. јануара 2024. године, у 18 часова КЦ Зрењанин ће отворити изложбу Ликовног комнкурса 30х30 за 2023. годину. Тема овог конкурса била је:

РЕКЛА МИ ЈЕ: ЛЕПОТА, СТВАРАЈ, ЧИНИ ДОБРО
Да ли су створени услови у којима живимо да можемо у фер односима са другима да покажемо своју моћ(интелектуалну, креативну и професиналну)?
Како ти је кад видиш да свет није заснован на лепоти, истини и доброти ? И кад ствара различите видове скривене диктатуре?Шта можеш да предузмеш кад се моћ шири у све сфере људског живота: културни, уметнички и лични породични живот?
Плаши ли те ширење бездушног празног простора? Где смо, где су људи? Можемо ли, умемо ли да створимо услове да стварамо лепоту, доброту и праведност? Умемо ли да се покренемо и створимо свет слободних и срећних људи? Зашто су тако снажно присутни послушност, страх и дисциплина?
Ово проблемско промишљање отвара све аспекте нашег односа према стварности, како локално тако и глобално.

Радове аутора са одговорима на ова питања можете погледати у Кући Ђуре Јакшића до 23. јануара. Добродошли!