mapa-KdjJ

Кућа Ђуре Јакшића, Скадарска 34, Београд. Телефон: 011/7230302 Под покровитељством Градске општине Стари Град.

koordinator@kucadjurejaksica.rs
organizator@kucadjurejaksica.rs
info@kucadjurejaksica.rs