mapa-KdjJ

Кућа Ђуре Јакшића, Скадарска 34, Београд. Телефон: 011/7230302 Под покровитељством Градске општине Стари Град.

Уредник програма Куће Ђуре Јакшића

katarina.simijonovic@kucadjurejaksica.rs

_______________________________

Организатор програма Куће Ђуре Јакшића

jovana.obradovic@kucadjurejaksica.rs

mapa-KdjJ

Djura Jaksic House, Skadarska 34, Belgrade. Phone: 011/7230302

jovana.obradovic@kucadjurejaksica.rs
katarina.simijonovic@kucadjurejaksica.rs

Under the auspices of the Old Town