Naslovna MOSTAR 1a Naslovna MOSTAR 2a

У едицији су заступљени писци,новинари, путописци, сликари итд од настанка Мостара до краја 80-тих.
Учествују:
Иванка Булић , први секратар Амбасаде БиХ у Београду
Војкан Миленковић, новинар и публициста из Београда
Перо Зубац , књижевник из Новог Сада по пореклу Мостарац
Слободан Стајић, новинар, писац и путописац из Сарајева
Мухамед Рамић, уредник едиције
Горан Микулић, издавач – издавачка кућа «Арт Рабиц» из Сарајева
Занин Бербић- певач севдалинки
Весна Поповић-Бујошевић, глумица